Urmele aşezării dacice

Urmele aşezării dacice de pe vârful “Măgura” datează din secolul I înainte de Cristos. Prin forma sa conică şi prin structura sa geologica, dealul Cetăţuia se aseamănă cu alte locuri din ţară unde au rămas urme ale locuirii dacice. Forma conică a dealului şi prezenţa în varf a unei peşteri de 9 metri lun-gime au făcut ca “Cetăţuia” să fie un loc ideal din punct de vedere strategic. Aşezarea dacică de la Onceşti se află departe de marile centre dacice din sud-vestul Transilvaniei şi a fost prima aşezare dacică descoperită pe teritoriul Maramureşului. Este foarte posibil ca vechea vatră a localităţii Onceşti să fi început de la Cetăţeaua şi, treptat, localnicii, odată cu dezvoltarea agriculturii, în căutarea de terenuri mai bune, să-şi fi construit locuinţele tot mai la vale, ajungându-se la actuala poziţie.

În această zonă, turistul va face cunoştinţă cu satul arhaic, vestigiu al aşezărilor dacilor liberi, animat de tradiţii ancestrale, de ritmul muzicii şi al cântecului, de policromia costumelor şi ele unice.