Onceşti

Comuna Oncesti reprezintă o străveche vatră de cultură şi civilizaţie românească în care s-au plămădit, de-a lungul veacurilor, valoroase creaţii materiale şi spirituale. Manifestările sociale reprezintă acţiuni la care participă întreaga obşte a satului sau majoritatea membrilor săi. Valorile trecutului sunt preluate şi dezvoltate armonios prin ample manifestări folclorice. Ele sunt legate, fie de anumite date calendaristice, cum ar fi obiceiurile de iarna, perioada colindelor, a Anului Nou, Boboteaza, de muncile agricole şi de creşterea animalelor, fie de momentele mai importante din viaţa omului.

Este extrem de importantă păstrarea tradiţiilor, atât pentru noi, cât şi pentru urmaşii noştri. Maramureşul este nu numai ţinutul porţilor de lemn şi al bisericilor de lemn , adevărate tezaure, ci şi depozitul unei culturi populare orale de o valoare excepţională.

Onceştiul este situat pe Valea Izei mai mult spre dreapta privind spre amonte, ocupând cea mai pitorească regiune a Izei – Culoarul Izei. Onceştiul se află la jumătatea drumului dintre Sighetu Marmaţiei – inima Maramureşului istoric, şi Mănăstirea Bârsana, până la fiecare fiind doar 10 km. Localitatea se înşiră de-a lungul drumului judeţean DJ 186, echidistant plasat între două mari centre culturale: Sighetu Marmaţiei (12 km) şi Mănăstirea Bârsana (10 Km). Drumul judeţean face legătura între Borşa şi Baia Mare, reşedinţa judeţului. Ca tip de aşezare,se înscrie în specificul aşezărilor de vale de tip adunat. Privită din depărtare, comuna are formă de cruce, la punctul de intersecţie principal aflându-se cele două biserici.

Comuna Oncesti se învecinează cu localităţile Vadu Izei si Barsana, aceste comune fiind si puncte de atractie turistica.

Ca toate satele Maramureşului tradiţional, şi satul Onceşti se poate pune sub semnul “civilizaţiei lemnului”.Toate construcţiile gospodăreşti începând de la poarta de intrare, diversele sisteme de împrejmuire, anexele gospodăreşti şi casa, construcţiile care adăpostesc industriile ţărăneşti, edificiile de cult – biserica, troiţele de hotar, semnele de mormânt – construcţiile social culturale şi administrative până la finele secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea au fost în exclusivitate din lemn. Sistemul constructiv şi arhitectura casei în general, este asemănător cu cel al anexelor gospodăreşti.

Arhitectura interiorului tradiţional este în armonie cu arhitectura casei în general. Sobrietatea construcţiilor din lemn este şi ea în armonie cu piesele de interior ,mobilier caracterizat prin linii simple şi sobre, uneori încrestate cu motive geometrice: colţarele, blidarele, linguralele, cuierele, lăzile de zestre, laviţele monumentale, masa, patul şi vatra împreună cu frizele decorative etc.

Fauna zonei Onceşti

Fauna zonei este de o mare diversitate şi depinde de formele de relief şi de vegetaţie. În cele cinci tipuri de ecosisteme prezente vom întâlni o mare diversitate de nevertebrate şi vertebrate. În pădurile de foioase vieţuiesc numeroase specii de păsări şi mamifere, precum: mistreţul, iepurele, căpriorul, lupul, vulpea. Tot în aceste păduri întâlnim şi mult mamifere de talie mică precum: veveriţa, jderul, nevăstuica.

Vegetaţia locală

Vegetaţia zonală este specifică în mare măsură formelor de relief existente în zonă. Identificăm ecosisteme antropizate, ecosisteme tipice pădurilor de foioase (01) pe dealuri, ecosisteme tipice fâneţelor (02) şi un ecosistem cu o vegetaţie tipică stepelor.

Resurse naturale

Comuna este foarte mândră de o atracţie turistică naturală, un izvor de apă minerală, de pe dealul Osoi. Dintr-un loc numit „La borcut”, localnicii se alimenteză cu apă minerală în ulcioare.Tot aici, la intrarea în comuna Onceşti dinspre Vad, pe dreapta drumului, este situată “Fântâna Craiului”, un izvor din care se pare că ar fi băut apă Regele Ludovic în drum spre Moldova şi Galiţia.

Evenimente locale

  • Târg săptămânal în zilele de duminică (01) şi bâlci anual (02)
  • 15 august – Sărbătoarea Hramulului Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Onceşti
  • 20 iulie – Sărbătoarea Hramului Bisericii Sfântul Ilie din Tarniţa
Edificii culturale
Biserica ortodoxa Oncesti

Pe teritoriul comunei Onceşti există patru locaşuri de cult, marea majoritate a credincioşilor fiind ortodocşi. Cea mai veche biserică datează din anul 1795 şi poartă hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril, acesteia adăugându-i-se Biserica ortodoxă din Onceşti, construită între anii 1937 şi 1939. Biserica greco-catolică este situată în apropierea celei ortodoxe şi datează din anul 2000. Clopotele bisericii au fost aduse din Olanda, fiind donaţia unui cetăţean olandez. Acestor aşezăminte li se adaugă Biserica Creştină Baptistă-Betel, aflată în apropierea podului de peste Iza. Credinciosii merg la biserică în haine de sărbătoare tradiţionale, duminica fiind un moment impresionant.