Arta ţesutului şi cusutului 1

Arta ţesutului şi cusutului a fost şi a rămas în continuare unul din domeniile cele mai răspândite ale culturii populare. Este o îndeletnicire specific feminină, pentru practicarea căreia femeile se foloseau de diverse unelte şi ustensile lucrate în cadrul gospodăriei. Ne referim la războiul de ţesut cu anexele sale – vârtelniţe, urzoi, răşchitoare, fuse – necesare confecţionării produselor textile şi pieselor de port.

Motivele decorative (03) (04) cu care sunt ornate ţesăturile au evoluat de la simple dungi şi elemente geometrice ajungând la elemente florale, la început stilizate şi apoi chiar naturaliste, avimorfe.